Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành điện

Việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ này, công tác đào tạo nguồn nhân lực (NNL) cho ngành điện đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới hết sức cấp bách.

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhiệm kỳ 2015-2020 đã thống nhất bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa EVN trở thành tập đoàn vững mạnh toàn diện. Trong đó, một trong những quan tâm hàng đầu là chất lượng NNL, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các cấp ủy và đơn vị trực thuộc tập trung nâng cao chất lượng NNL ở ba nhóm là quản lý; vận hành; dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đến năm 2020, Tập đoàn chú trọng những cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị, đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng Chiến lược phát triển của Tập đoàn, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Theo chương trình khung đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, tất cả cán bộ quản lý và được quy hoạch vào các vị trí quản lý của Tập đoàn đều phải trải qua khóa đào tạo tương ứng.

Với quy mô ngày càng mở rộng, yêu cầu cung cấp điện ngày càng cao, hệ thống điện Việt Nam đã thật sự trở thành hệ thống điện lớn trên thế giới (đứng thứ 30 trên thế giới và thứ hai trong khu vực Đông – Nam Á). Do vậy, công tác điều độ, vận hành hệ thống điện luôn đòi hỏi tính chuyên nghiệp ở mức độ cao, nhằm bảo đảm an toàn, liên tục, ổn định và kinh tế, không để xảy ra sự cố. Với tinh thần đó, Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên, thành lập các chi bộ dựa trên việc sắp xếp những phòng chuyên môn có những điểm tương đồng về chức năng nhiệm vụ. Đảng ủy chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các đảng viên, cán bộ, nhân viên ở mỗi vị trí trong toàn hệ thống. Phó Bí thư Đảng ủy NLDC Vũ Xuân Khu cho biết, ngay từ khâu tuyển chọn nhân sự đầu vào, Trung tâm đã tập trung lựa chọn những kỹ sư giỏi từ các cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước, đưa đi đào tạo chuyên sâu trong hai năm; giao việc thực tế tại các nhà máy điện, trạm điện. Sau khi trải qua các kỳ thi từ cấp phòng chuyên môn đến cấp Tập đoàn, các kỹ sư sẽ được công nhận chức danh và đảm nhận công việc chính thức. Với mục tiêu bảo đảm cập nhật kiến thức và duy trì sự nhạy bén cho lực lượng trực tiếp vận hành, Đảng ủy Trung tâm thường xuyên chỉ đạo tổ chức các cuộc thi kỹ sư vận hành giỏi; diễn tập xử lý sự cố; tổ chức tự đào tạo, đào tạo tại nước ngoài,… Tính đến nay, NLDC đã có gần 15% CBCNV có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và 75% có trình độ đại học bằng khá, giỏi, sẵn sàng áp dụng công nghệ mới để nâng cao tính an toàn, hiệu quả trong vận hành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVN thời gian tới là chuẩn bị điều kiện khởi công xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân (ĐHN) đầu tiên của Việt Nam tại Ninh Thuận. Ngoài nguồn lực vật chất, kỹ thuật, yếu tố con người luôn được ưu tiên để có đội ngũ cán bộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và nặng nề. Theo hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), nội dung phát triển NNL là một trong 19 cơ sở hạ tầng ĐHN. Trong khi đó, Việt Nam đang gặp hai thách thức lớn, đó là hệ thống văn bản pháp quy hạt nhân và đào tạo, phát triển NNL. Theo Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Dự án ĐHN Ninh Thuận Nguyễn Cường Lâm, hiện tại Ban Quản lý có nhiệm vụ quản lý sáu dự án thành phần do EVN làm chủ đầu tư, chủ yếu là hai dự án xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, với tổng công suất khoảng 4.000 MW. Tuy có thuận lợi là nhân lực hiện nay của Ban phần lớn là trí thức trẻ, được đào tạo chuyên ngành ĐHN từ nước ngoài như Nga, Nhật Bản, Pháp,… và một số trường đại học lớn trong nước, nhưng đây là dự án ĐHN lần đầu triển khai xây dựng tại Việt Nam. Nhận thức tầm quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và NNL chất lượng cao cho ĐHN, ngay từ thời kỳ đầu đi vào hoạt động, các cấp ủy đảng và lãnh đạo Ban luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, với nhiều giải pháp cụ thể, vừa tuyển đầu vào chất lượng cao, vừa đào tạo nâng cao đội ngũ hiện có. Ngoài các chương trình đào tạo trong và ngoài nước, trước và sau tuyển dụng chuyên ngành ĐHN, EVN đã tích cực tiếp cận nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế như IAEA, JEPIC, JINED,… tổ chức nhiều hội thảo chuyên ngành ĐHN tại Ninh Thuận và Hà Nội cho 391 lượt người; cử gần 100 lượt cán bộ, kỹ sư tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn về quản lý kỹ thuật ĐHN Nhật Bản và các nước khác. Kết quả đạt được bước đầu chứng tỏ đội ngũ cán bộ, nhân viên đã không ngừng trưởng thành và ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong quản lý các dự án thành phần thuộc Dự án ĐHN Ninh Thuận. Theo lộ trình từ nay đến năm 2020, EVN sẽ có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên môn hóa cao, đủ khả năng nắm bắt công nghệ mới, có kỹ năng phân tích, giải quyết các tình huống phức tạp, dần thay thế chuyên gia, tư vấn nước ngoài; đồng thời xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, có tính kỷ luật công nghiệp, bảo đảm an toàn lao động, nâng cao năng suất lao động sản xuất kinh doanh trực tiếp.

Thời gian tới, EVN tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, chương trình đào tạo sau đại học tại các quốc gia phát triển, đào tạo chuyên sâu cho các lĩnh vực chủ chốt như quản lý vận hành hệ thống điện, nhiệt điện…; hoàn thiện cơ chế quản lý và đãi ngộ chuyên gia; tập trung xây dựng tiêu chuẩn thống nhất đối với lực lượng cán bộ kỹ thuật trong toàn Tập đoàn; ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng và thi nâng bậc, giữ bậc nhằm đưa lực lượng công nhân kỹ thuật tiến tới chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, từng bước nâng cao trình độ, hướng đến những tiêu chuẩn chung trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, hướng tới mục tiêu “cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng tốt hơn”, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, EVN tiếp tục thực thi hiệu quả văn hóa doanh nghiệp đến các đơn vị trong ngành, đặc biệt là khối kinh doanh dịch vụ khách hàng bằng nhiều chương trình cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tùng Lâm