SỨ MỆNH

Sứ mệnh của EESC là đem lại sự an tâm và lợi ích cộng hưởng cho khách hàng; kiến tạo một xã hội văn minh, phát triển bền vững bằng những sản phẩm, dịch vụ có ưu điểm vượt trội, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường.

TẦM NHÌN

Khẳng định vị thế bằng các dự án, công trình, sản phẩm, dịch vụ mang tầm cỡ quốc gia trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Không ngừng đổi mới, vươn lên tầm quốc tế dựa vào năng lực và uy tín.

bn-gt01