Giải pháp nào cho phát triển ngành công nghiệp điện tử?

Sáng 28/11, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo “Liên kết trong phát triển ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam”. Hội thảo nhằm đánh giá và đề xuất một số ý kiến, gợi ý cho mục tiêu tăng cường phát triển lĩnh vực công nghiệp điện…

Xem thêm

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành điện

Việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ này, công tác đào tạo nguồn nhân lực (NNL) cho ngành điện đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới hết sức cấp bách. Đại hội Đảng bộ Tập…

Xem thêm